ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Άρνα έβαλε τα λευκά της, όμορφοες εικόνες απο τον Παναγιώτη Λαμπριανάκο.
Οδηγίες για τον περιορισμό εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών – Εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας καιτου Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.
IONIAN 2