Δήμος Μονεμβασίας με την αριθ. 180/2020 ομόφωνη απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου, προέβη στη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στη ΝοσηλευτικήΜονάδα Μολάων και στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης: