Κ.Νικολάκου:«Έλλειψη ιατρού εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Αρκαδίας » 

Σεπτεμβρίου 19, 2022 0

Επερώτηση προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Θέμα: «Έλλειψη ιατρού εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Αρκαδίας » 

Είναι βασική υποχρέωση κάθε Διοίκησης Δημοσίων Οργανισμών-ΟΤΑ να μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ασφαλή διαβίωση των υπαλλήλων στους χώρους εργασίας.

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το Ν.3852/2010 περί Κύρωσης του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και συγκεκριμένα στο αρ.8 του Νόμου αναφέρεται η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όταν απασχολούνται πάνω από 50 υπάλληλοι.

Στο μισθωμένο κτήριο επί της οδού Ναυπλίου 57 στην Τρίπολη, παρότι στεγάζεται τριπλάσιος αριθμός υπαλλήλων απ’ότι προβλέπει ο Νόμος, δεν υπηρετεί ιατρός εργασίας (μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι-προσλήψεις λόγω Covid-19, Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΟΑΕΔ, ειδικοί και επιστημονικοί σύμβουλοι).  

Παρότι η Περιφερειακή Αρχή γνώριζε από τον Ιούνιο του 2021 ότι έχει λήξει η σύμβαση της ιατρού εργασίας, μέχρι σήμερα όπως καταγγέλλει με ομόφωνη απόφαση του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Αρκαδίας δεν έχει μεριμνήσει για την πρόσληψη νέου.

Επειδή στο συγκεκριμένο κτήριο είχαν παρατηρηθεί και είχαν επισημανθεί συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν το φυσικό αερισμό για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων πολιτών ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας Covid-19.

Επειδή ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν είναι πολλαπλάσιος του ορίου για την υποχρεωτική πρόσληψη ιατρού εργασίας. 

Επειδή 15 μήνες δεν υπηρετεί ιατρός εργασίας στην Π.Ε. Αρκαδίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

  • Σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα για την πρόσληψη ιατρού εργασίας στην Π.Ε. Αρκαδίας;
  • Υπάρχουν σχετικές εκθέσεις από ιατρό εργασίας καθώς και τεχνικό ασφαλείας που να διαπιστώνουν ότι το κτήριο επί της οδού Ναυπλίου 57 κρίνεται κατάλληλο για τον αριθμό του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετεί ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας Covid-19;
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν και επεσήμανα ως μέλος της επιτροπής περί καταλληλότητας ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών στο από 21.7.2020 πρακτικό καθώς και στις από 26.1.2021 και 9.2.2021 επιστολές  μου;
  • Στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας υπηρετούν ιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας;

H  Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου

 Κωνσταντίνα Νικολάκου

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.