Ημερίδα "Ολιστικής & Συμμετοχικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ταϋγέτου"

Σεπτεμβρίου 19, 2022 0

Το Πρόγραμμα "Ολιστικής & Συμμετοχικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ταϋγέτου", μετά την 1η Ημερίδα στο Δήμο Καλαμάτας, 25 & 26 Μαΐου 2022, και την 2η Ημερίδα στη Στούπα του Δήμου Δυτικής Μάνης, 21 Σεπτεμβρίου 2022, συνεχίζεται με την 3η Ημερίδα στο Δήμο Σπάρτης, 21 & 22 Οκτωβρίου 2022.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη του Ταϋγέτου μέσω συμμετοχικών διαδικασιών
• Διαδημοτική προσέγγιση σε 4 Δήμους: Καλαμάτα, Σπάρτη, Δυτική & Ανατολική Μάνη
• Διάσωση, Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Φυσικού
Περιβάλλοντος και του Τοπίου, της τοπικής Βιοποικιλότητας του Ταϋγέτου
• Αυτοδύναμη Αναβίωση και Ανάπτυξη Ορεινών Οικισμών, Ήπια και Βιώσιμη
Τουριστική & Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης
• Εκπόνηση & αξιοποίηση προγραμμάτων Εναλλακτικού – Θεματικού Τουρισμού, όπως:
Ορειβατικός – Πεζοπορικός – Ποδηλατικός, Ιστορικός – Θρησκευτικός – Φυσιολατρικός
• Έμφαση σε Παραδοσιακές Κατασκευές Πέτρας (χωρίς και με κονίαμα): Καλντερίμια,
Τοίχοι Αναβαθμίδων Καλλιεργειών, Βρύσες, Μύλοι, Ελαιοτριβεία, Γεφύρια
• Ψηφιακή Χαρτογράφηση Καλντεριμιών – Μονοπατιών, με επισήμανση παρόδιων
Ιστορικών και Παραδοσιακών κτισμάτων και μνημείων
• Αρχιτεκτονική Αποτύπωση - Ιστορική Τεκμηρίωση και Χρονολόγηση
αντιπροσωπευτικών κατασκευών και μνημείων
• Καταγραφή Χλωρίδας - Πανίδας του Ταϋγέτου, με έμφαση σε Δάση και Μέλισσες
• Συγκέντρωση και αξιοποίηση υπαρχουσών Μελετών, Προτάσεων, Προγραμμάτων
• Συνεργασία με Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς, όπως: SPS (Ξερολιθιές), TIMS
(Μυλολόγοι), “Άνθη της Πέτρας”, Menalon Trail
• Ανάπτυξη Συνεργασιών με Επιστημονικά Ιδρύματα και Θεσμικούς Φορείς όπως οι
Σχολές Αρχιτεκτόνων - Τοπογράφων ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, οι Εφορείες
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας - Λακωνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμοι Ταϋγέτου
• Συγκρότηση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) και Αστικών Μη
Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ), για την υλοποίηση των Στόχων και ειδικότερα των
επί μέρους Δράσεων - Εκδηλώσεων μέ-σω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (π.χ. Ο.Χ.Ε.)
• Ενίσχυση και προώθηση των τοπικών Επιχειρήσεων και Προϊόντων, με έμφαση στην
Γεωργική και Κτηνο-τροφική Παραγωγή, στην Μεταποίηση και Τυποποίηση Προϊόντων
• Αποκατάσταση και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές: Δρόμοι, Γεφύρια, Σχολεία,
Δίκτυα Ύδρευσης– Αποχέτευσης – Επικοινωνιών – Ηλεκτρισμού

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.