Ο βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός σε συνέχεια της ερώτησης που
κατέθεσε στη Βουλή (Α.Π. 1144-08/10/2020) σχετικά με την οργάνωση των
υποθηκοφυλακείων σύμφωνα με το ν.4512/2018 συναντήθηκε σήμερα 13/10 με τον κ.
Δημήτρη Σταθάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Το "Ελληνικό Κτηματολόγιο" είναι ο φορέας που έχουν περάσει πλέον τα
υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας και είναι ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
υλοποίηση της ενοποίησης και εκ νέου οργάνωσης αυτών.
Η προκήρυξη του Ιουλίου για την έρευση κτιρίου για την μεταστέγαση των
υποθηκοφυλακείων της Λακωνίας, δεν προχώρησε καθώς υπήρχαν ζητήματα με τις
προσφορές.
Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα και πιθανότατα στις αρχές του 2021 θα έχει
ολοκληρωθεί.