Προέγκριση διακήρυξης του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γεωργίου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γεωργίου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε με την προέγκριση διακήρυξης έργου στο Δήμο Μονεμβασιάς.

ΘΕΜΑ: Προέγκριση διακήρυξης του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», της ομότιτλης Πράξης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035982470.   

Συγκεκριμένα, με την 5200/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ66Τ4653ΠΓ-49Ρ)Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»,της ομότιτλης Πράξης του Δήμου ΜονεμβασιάςΠ.Ε. Λακωνίας, της Δράσης4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0035979074,του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  499.999,69 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών μέσω τσιμεντοστρώσεων σε 33 θέσεις που βρίσκονται στη Δ.Ε. Μονεμβασιάς, Δ.Ε. Μολάων, Δ.Ε. Ζάρακα, Δ.Ε. Βοϊών του Δήμου Μονεμβασιάς, συνολικού μήκους 3.806,00 μέτρων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοπράτησης του έργου αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στα πλαίσια της Δράσης 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.