Προσφυγή Ο.Ε.Β.Ε.Λ. κατα της απόφασης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ" του Δ.Σ Σπάρτης

Με προσφυγή απαντά η Ο.Ε.Β.Ε.Λ κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης που αφορούσε την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (Βόρειος και νότιος κλάδος οδού Κ. Παλαιολόγου), ζητώντας την ακύρωσή της.

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο

Η Ομοσπονδία μας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα (Συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, από κοινού με επτά επιπλέον Φορείς, κατέθεσε ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά της 256/23-11-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Σπάρτης (ΑΔΑ: ΩΑΙΞΩ1Ν-3ΔΖ) «περί του θέματος Εξέταση εναλλακτικών προτάσεων της προκαταρτικής μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (Βόρειος και νότιος κλάδος οδού Κ. Παλαιολόγου), ζητώντας την ακύρωσή της για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό-αιτητικό της.

Επιγραμματικά, επισημαίνουμε, ότι ο κύριος λόγος που συνιστά μη νόμιμη τη λήψη της προσβαλλόμενης Απόφασης είναι η παραβίαση ουσιαστικού όρου σχετικής προγραμματικής σύμβασης, που ρητά προβλέπει την αναγκαιότητα έκφρασης των απόψεων του δικτύου Φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ του Δήμου, στο οποίο δίκτυο ο Φορέας μας  είναι μέλος και συμμετέχει με εκπρόσωπό του - καθώς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην Προσφυγή Φορείς. Ο Φορέας μας έχει τοποθετηθεί και καταθέσει τις απόψεις του, αρμοδίως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, και δημόσια για τα θέματα του ΣΒΑΚ, καθώς και για πλήθος άλλων θεμάτων του λακωνικού γίγνεσθαι.

Περεταίρω, είμαστε πεπεισμένοι ότι στην Κοινωνία και στους εκφραστές της θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα και οφείλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από την κατανόηση της σκοπιμότητάς του, της συμβολής του στην αναπτυξιακή προοπτική, στην πολιτιστική ταυτότητα, στην ποιότητα ζωής ενός τόπου, κ.λπ., ώστε, και το «μάτι» των Πολιτών -που, εν τέλει, θα αυτοί θα «απολαμβάνουν» το τελικό αποτέλεσμα- να συμβάλει στην αποφυγή παραλείψεων, αστοχιών και λαθών.

Εν προκειμένω, ο Δήμος Σπάρτης, πέραν της μη τήρησης της νομιμότητας, ακολούθησε μια διαδικασία, με την οποία έδειξε, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς, ότι στην πραγματικότητα αγνόησε τους Φορείς και τους Πολίτες, και τούτο μάλιστα για ένα τόσο μεγάλο θέμα που θα επηρεάσει το μέλλον της Πόλης, που είναι οι δομικές παρεμβάσεις στην εμβληματική, ιστορική, κεντρικότερη και μεγαλύτερη οδό της Σπάρτης που είναι η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Είναι βέβαιο ότι είναι πλέον ελαχιστότατοι οι επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρηματίες, καθώς και οι πολίτες, που είτε έχουν ιδιοτελή κίνητρα είτε ιδία συμφέροντα είτε δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα δομικών αλλαγών προς όφελος της Πόλης και θέλουν να παραμείνουν τα πράγματα ως ακριβώς έχουν. Αν υπάρχουν τέτοιοι, δεν τους εκπροσωπούμε και τους καλούμε να μη θεωρούν την προσφυγή μας ως ένα εργαλείο καθυστέρησης, πισωγυρίσματος και εξυπηρέτησης των επιδιώξεών τους και των συμφερόντων τους.

Από την άλλη όμως, στον κάθε τυχόντα επίδοξο, που, με αφορμή την προσφυγή μας, επιχειρήσει, με σκοπό την παραπλάνηση των πολιτών (κάτι που έχει γίνει από ορισμένους πρόσφατα), να διαστρεβλώσει τις πραγματικές προθέσεις μας, να μας ταυτίσει με το «παλιό», το «συντηρητικό», το «ανασχετικό», το «συντεχνιακό», το «εναντιωμένο» σε κάθε πρωτοβουλία προόδου για την πόλη και ένα σωρό τέτοια άλλα -παρωχημένα πλέον- κλισέ του παρελθόντος, ή, ακόμα χειρότερα, να χρησιμοποιήσει και τη μέθοδο της «ρίψης λάσπης στον ανεμιστήρα», θα του επισημάνουμε ότι θα σφάλει τα μέγιστα και, σ’ αυτή την περίπτωση, θα λάβει την απάντησή μας!

Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά και ενεργούμε προς την εκπλήρωση του -συνταγματικώς κατοχυρωμένου- σκοπού μας, που είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, στο πλαίσιο όμως της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και του υπέρτατου συμφέροντος που είναι το δημόσιο συμφέρον. Και στην προκείμενη περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι η οποιαδήποτε απόφαση για την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αφορά το μέλλον της Σπάρτης, την οικονομική ανάπτυξή της, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της, ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς την τήρηση συμφωνηθέντων και προαπαιτούμενων,  ερήμην των απόψεων των Φορέων και της Πόλης, που αγωνιούν κάθε ημέρα για την οικονομική επιβίωσή τους και εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Πολιτών της.

Εν κατακλείδι, ανεξάρτητα της έκβασης της προσφυγής μας,

καλούμε τη Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη τις ευθύνες της να αναλάβει πρωτοβουλία, αφού πρώτα ακυρώσει την παρά το νόμο Απόφασή της, να θέσει στο πλαίσιο της τρίτης δημόσιας διαβούλευσης, όπως οφείλει από τους όρους της Προγραμματικής σύμβασης, και τη μελέτη «Αναβάθμιση του Κεντρικού Τετραπλεύρου της Σπάρτης σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας- Μια πρόταση της Στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας-ΣΒΑΚ για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Σπάρτης», του καθηγητή κ. Θάνου Βλαστού, ένα πόνημα-μελέτη 120 σελίδων, το οποίο ουδέποτε μέχρι σήμερα γνωστοποιήθηκε στους Φορείς!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Last modified on Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 15:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.