Σπάρτη: Χορήγηση Άδειας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων για το 2021

Φεβρουαρίου 26, 2021 0
Σύμφωνα με την  αριθ. 72/2016 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ)   « Ψήφιση κανονισμού  για τη χρήση & λειτουργία των οδών, πλατειών & λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», οι χορηγούμενες άδειες  ισχύουν έως το τέλος Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους , για το οποίο ζητείται η χρήση.

Επειδή  λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού covid-19  τα  καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος παρέμειναν κλειστά, παρατείνεται  η  προθεσμία  υποβολής αιτήσεων  για την  Χορήγηση  Άδειας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων   του  έτους  2021, μέχρι  31/3/2021.

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση

- Άδεια λειτουργίας καταστήματος

- Φωτοτυπία τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου

-  Απόδειξη ταμιακής μηχανής από το οποίο προκύπτει το Α.Φ.Μ.

-  Δημοτική ενημερότητα

- Τοπογραφική αποτύπωση(Καταστήματα υγειονομικού & Περίπτερα)

- Σκαρίφημα(Για καταστήματα Εμπορίου)

-  Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση που απαιτείται)

   ΕΚ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.