Αίτημα ΠΕΣΠ για αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα Leader Βόρειας Πελοποννήσου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων σε όλο τον κοινωνικό ιστό και κατ’ επέκταση στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Το επιχειρείν αποτελεί το θεμέλιο λίθο της οικονομίας και έχει την ανάγκη να στηριχθεί όσο ποτέ. Η αξιοποίηση κονδυλίων και η διάθεσή τους για την ενίσχυση επενδύσεων και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων είναι στόχος μείζονος σημασίας και μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο για τον οικονομικό μαρασμό.

Τη διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος Leader της  Βόρειας Πελοποννήσου,  διαχειρίζεται η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. Στην περιοχή ευθύνης της ΑΝΒΟΠΕ, έχουν εγκριθεί στο παρελθόν και υλοποιηθεί με επιτυχία εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια,  που έχουν  συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομία.

Στον  τελευταίο Διαγωνισμό του Τοπικού Προγράμματος LEADER για ιδιωτικά έργα, που έληξε στις αρχές Οκτωβρίου του 2019, εκδηλώθηκε πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και υποβλήθηκαν 83 επενδυτικά σχέδια, με αιτηθέντα προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή υπερτριπλάσιο της προκηρυχθείσας δημόσιας δαπάνης.

Σύμφωνα όμως με τα προσωρινά αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού, από τις 83 υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις κρίθηκαν επιλέξιμες μόνο 12, οι δε υπόλοιπες 71 απορρίφθηκαν, γεγονός που αποθάρρυνε τους υποψήφιους επενδυτές. Επίσης, 45 εκ

των επενδυτών που εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για δικαίωση στην υποβολή ενδικοφανών προσφυγών, διαπίστωσαν με απογοήτευση ότι και οι ενστάσεις τους απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή επίκειται η οριστικοποίηση από την ΑΝΒΟΠΕ των προσωρινών αποτελεσμάτων ως τελικών, χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι προκηρυχθέντες πόροι, γεγονός που αποκλείει το δικαίωμα της Αναπτυξιακής να διεκδικήσει επιπλέον πόρους από υπερδεσμεύσεις Υπουργείου και Περιφέρειας (ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έκανε κατανομή υπολοίπων της ύψους 3,3 εκατ. ευρώ σε δύο άλλες δικαιούχους Αναπτυξιακές Εταιρείες, αφήνοντας την ΑΝΒΟΠΕ εκτός ).

Οι εξελίξεις αυτές είναι άκρως ανησυχητικές διότι , όχι μόνο υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων μέχρι την ημερομηνία 30-9-2020 που είχε θέσει το Υπουργείο, αλλά ενεργώντας με αυτό τον τρόπο δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των επενδυτών οι ευεργετικές προβλέψεις της προκήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Απόρροια  των ως άνω ενεργειών είναι η μη διάθεση των υπολειπόμενων πόρων και εν συνεχεία η απώλειά τους, καθόσον μέχρι τέλους του 2020 λήγει το πρόγραμμα και επιπρόσθετα η αδυναμία ένταξης επιπλέον πόρων από υπερδέσμευση που τόσο έχει ανάγκη η επενδυτική αγορά και κατ’ επέκταση η οικονομία γενικότερα!

Συγκριτικά με άλλες αναπτυξιακές η ΑΝΒΟΠΕ στο μέτρο 19/2 αξιολόγησε θετικά μόνο το 15% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν όταν τα αντίστοιχα ποσοστά των άλλων αναπτυξιακών ξεπερνούν το 65%.  Η ακύρωση τόσων πολλών επενδυτικών σχεδίων, και ο συνακόλουθος κίνδυνος απώλειας πόρων σημαντικού ύψους για την περιοχή παρέμβασής της, έχει εύλογα δημιουργήσει στους υποψήφιους επενδυτές μεγάλη αναστάτωση, απογοήτευση και το δικαιολογημένο αίσθημα ότι αδικούνται κατάφωρα.

κ. Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω και προς ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος της τοπικής κοινωνίας, παρακαλώ όπως  πάρετε πρωτοβουλία για την άμεση  αποδοχή των ενστάσεων, ώστε να γίνουν οι δίκαιες διορθώσεις με στόχο να αξιοποιηθούν πλήρως και αποτελεσματικά οι πόροι του προγράμματος. Η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και εν συνεχεία του Πελοποννησιακού επιχειρείν γενικότερα, είναι μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου η πλήρης αξιοποίηση πόρων είναι αδιαπραγμάτευτη ανάγκη και οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Παναρίτης

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.