Δήμος Μονεμβασιάς : Το έργο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020

Σεπτεμβρίου 30, 2022 0

Ο Δήμος Μονεμβασίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τους δημότες του, ότι υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, η απόφαση χρηματοδότησης (Α.Δ.Α ΩΧΓΛ46539Γ-805) του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 499.999,69 €.

Η Δημοτική Αρχή εκπόνησε τη μελέτη του έργου, εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης και υπέβαλε πρόταση για να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Η πράξη αφορά εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων  Βοιών: Κοιν. Καστανέας, Αγίων Αποστόλων, Κάμπου και Αγίου Γεωργίου (δέκα (10) θέσεις), Μονεμβασίας: Κοιν. Μονεμβάσιας, Νομίων, Βελιών, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου (έντεκα (11) θέσεις),  Ζάρακα:  Κοιν. Ιέρακα και Χάρακα (έξι (6) θέσεις) και Μολάων:  Κοιν. Μολάων, Πακίων (δυο (2) θέσεις) σε συνολικό μήκος 3.806,00 μέτρων, με τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα αγροτικών δρόμων δύσκολα στην προσπέλαση προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τα οποία αναγκάζεται ο Δήμος να συντηρεί κάθε έτος με δυσβάστακτο κόστος. 

Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν – βελτιωθούν αγροτικοί δρόμοι:

α) ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA 2000, 28 θέσεις συνολικού μήκους 3.206 μέτρων και

β) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑΤURA 2000, σε 1 θέση συνολικού μήκους 600,00 μέτρων. 

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβαση τους στον τόπο εργασίας τους και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση της παραγωγής) και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

      Ηρακλής   Τριχείλης

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.