Μαργαρίτα Σπυριδάκου: Πρόταση θέματος για τη συνεδρίαση λογοδοσίας 29/2/2024

Φεβρουαρίου 28, 2024 0

Στις 31/12/2020 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μονεμβασίας και Αναπτυκιακού Οργανισμού «Πάρνωνας ΑΕ» για την εκπόνηση μελέτης σχετικής με το έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν 12 μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων της Προγραμματικής Σύμβασης προσδιορίστηκε στο ποσό των εκατό μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (101.537,40 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εκ των οποίων τα 100.000 € θα προέρχονταν από Ιδίους Πόρους της Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ και συγκεκριμένα τον κωδικό ΙΔΠ 042019003.

Έκτοτε έχει δοθεί σειρά παρατάσεων με τελευταία το Δεκέμβρη του 2023 προκειμένου να εγκριθούν οι αρχικές μελέτες από το ΚΑΣ.

Τον Ιανουάριο του 2024 έγινε γνωστή η αρνητική γνωμοδότηση του ΚΑΣ επί των αρχικών μελετών ενώ αυτό  έθεσε μια μακροσκελή σειρά ενεργειών που πρέπει να προηγηθούν πριν την επανυποβολή νέας προμελέτης.

Έχοντας ως δεδομένο ότι ως Περιφερειακή Αρχή σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση έχετε την αρμοδιότητα της επίβλεψης των μελετών για το συγκεκριμένο έργο πριν την κατάθεση τους προς έγκριση στο  ΚΑΣ αλλά και την εν γένει επίβλεψη της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης:

Καλείσθε να μας κατατοπίσετε για τη δράση που έχετε αναλάβει ή σκέφτεστε να αναλάβετε και τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε σε σχέση  με το συγκεκριμένο έργο που συστηματικά είχε προβληθεί ως ένα από τα κομβικής σημασίας έργα της πρώην Περιφερειακής Αρχής στο Δήμο Μονεμβασίας καθώς και να μας καταθέσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του.

Μαργαρίτα Σπυριδάκου

Περιφερειακή Σύμβουλος Λακωνίας

Παπαδιάνικα  26/2/2024

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.