Δράσεις Τηλεϊατρικής από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας & Ανάπτυξης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Σεπτεμβρίου 08, 2022 0

Σκοπός του έργου που πραγματοποιείται από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και χρηματοδοτείται από
τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας & Ανάπτυξης της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, είναι η Ανάπτυξη
Δράσεων Τηλεϊατρικής και Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς σε κατοίκους απομακρυσμένων
και δυσπρόσιτων περιοχών του Νομού Λακωνίας.
Ο ιατρικός φάκελος ασθενών, αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για το ιατρικό και παραϊατρικό
προσωπικό που ασχολείται με τον συγκεκριμένο ασθενή. Ο φάκελος δυνητικά μπορεί να περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με το γενικότερο επίπεδο υγείας του ασθενούς, αποτελέσματα εξετάσεων, ιστορικό
παθήσεων και νοσηλειών, εξέλιξη πορείας της υγείας ή της νόσου, συνταγογραφημένα φάρμακα και
εξετάσεις, παραπεμπτικά με ειδικές οδηγίες κ.α. Κατά την περίοδο αντιμετώπισης του ασθενούς, ο
ιατρικός φάκελος αποτελεί το σημείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος ενδιαφερόμενος
νοσηλευτής ή ιατρός για να έχει μια εικόνα της κατάστασης του ασθενή. Ο ιατρικός φάκελος αποτελεί
ουσιαστικά το «μέρος» που φυλάσσονται όλα τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς για μελλοντική χρήση,
είτε αυτά αφορούν την περαιτέρω κλινική και φαρμακευτική θεραπεία του ασθενή, είτε αφορά την
πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση.
Η τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της
πληροφορικής, για να προσφέρει σε ασθενείς κλινική βοήθεια από απόσταση. Η τηλεϊατρική βοηθάει
περισσότερο εκείνους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως κάτοικοι των
απομακρυσμένων ορεινών χωριών του Νομού Λακωνίας, όπου ο θεράπων ή επιβλέποντας ιατρός
βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική αλλά και χρονική απόσταση.
Η παροχή ιατρικής περίθαλψης στις ανωτέρω περιπτώσεις - όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας
– από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια με στόχο αφενός την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους αλλά και αφετέρου συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση,
αγωγή και πρόληψη ασθενειών
Ο στόχος της παρούσας δράσης είναι τετραπλός.
Πρώτον, μέσω της υποβολής των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε εξειδικευμένες ιατρικές
εξετάσεις προληπτικής Ιατρικής, η δράση στοχεύει στην προαγωγή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, μέσω της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης .
Δεύτερον, η δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου για τους κατοίκους απομακρυσμένων
περιοχών, θέτοντας τη βάση για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο,
δευτεροβάθμιο αλλά και τριτοβάθμιο επίπεδο.
Τρίτον, ο περιορισμός της διάδοσης του Covid-19, καθώς στο πλαίσιο της δράσης θα διενεργούνται
έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid test) στους κατοίκους των απομακρυσμένωνπεριοχών, εντοπίζοντας με αυτό τον τρόπο έγκαιρα τυχόν ασυμπτωματικούς φορείς του ιού. Εξετάζεται
η πιθανότητα διενέργειας μοριακών ελέγχων στο σημείο με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού, η χρήση
του οποίου θα παραχωρηθεί δωρεάν στη δράση.
Τέταρτον, εξετάζεται η πιθανότητα διενέργειας ελέγχου αντισωμάτων έναντι του Covid-19 στους
εμβολιασμένους συμμετέχοντες στη δράση, με στόχο την περαιτέρω μελέτη της αποτελεσματικότητας
των εμβολίων και τη διάρκεια της προσφερόμενης ανοσίας ανά κάτοικο. Η συγκεκριμένη εξέταση θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας της 6 ης ΥΠΕ για το σκοπό αυτό.
Μέσω της δράσης, οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών της Λακωνίας θα υποβληθούν σε
εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις χωρίς κόστος και χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους-
σημαντική παράμετρος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η επιδημία
του ιού Sars-Cov-2.
Ανταποκρινόμενοι στις ανωτέρω ανάγκες, ο Διοικητής της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Καρβέλης
Ιωάννης, ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας & Ανάπτυξης της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η
Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων σχεδίασαν και υλοποιούν το πρόγραμμα με τίτλο « Ανάπτυξη
Δράσεων Τηλεϊατρικής και Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς σε κατοίκους
απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών», βοηθώντας στην πράξη τους συνανθρώπους μας που
διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
Οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στην καινοτόμο αυτή δράση, θα υποβάλλονται στις κάτωθι
προληπτικές εξετάσεις :
 Rapid tests για έλεγχο της Covid-19
 Σύντομη λήψη ιστορικού υγείας
 Καρδιολογικός έλεγχος μέσω καρδιογραφήματος
 Έλεγχος ζωτικών σημείων όπως αρτηριακής πίεσης και οξυμέτρησης ως δείκτες αξιολόγησης της
γενικής υγείας του εξεταζόμενου.
 Πλήρης Αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλάμβανε Γενική Αίματος και Βιοχημικούς δείκτες
όπως γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη κλπ.
 Σπειρομέτρηση
 Συμπλήρωση ατομικών ερωτηματολογίων σχετικών με την εμμηνόπαυση και την οστεοπόρωση
τα οποία απευθύνονταν σε γυναίκες άνω των 45 ετών.

THLEIATRIKH copy

Last modified on Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 13:51

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.