Εξ’αποστάσεως Διδασκαλία και Ειδική Εκπαίδευση

Η Ειδική αγωγή και η εξ’αποστάσεως διδασκαλία μπορούν να συνδυαστούν, να
προσφέρουν στους μαθητές με ΕΕΑ τα εφόδια και τις δυνατότητες μίας
αποτελεσματικής μάθησης. Αυτά τα ερωτήματα υπήρχαν πάντα , με τις υπάρχουσες
όμως συνθήκες ήρθαν στην επιφάνεια ακόμα πιο έντονα.

Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν , απαιτούσαν προτάσεις , προσαρμογές και τροποποιήσεις στα
προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης με την εισαγωγή της ασύγχρονης
διδασκαλίας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί γενικότερα τη θεμελιώδη
μέθοδο των ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το σημείο
απόκλισης και διαφοροποίησης από τα συμβατικά (Ρες, 2004)

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σημαντικό να διατηρούν τις
ρουτίνες τους και να μπορούν να διατηρούν τις κατεκτημένες δεξιότητες τους. Η εξ’
αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά (Χρηστάκης,2006).

Προσφέρει αλληλεπίδραση, καθοδήγηση, εποπτικό υλικό καθώς και εκπαιδευτικό
υλικό εξάσκησης και εμπέδωσης. Mέσα από μία οργανωμένη και δομημένη
διαδικασία μπορούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δεπυ και αυτισμό να
συνεχίσουν να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις γλωσσικές και μαθηματικές
δεξιότητες τους. Φυσικά, αυτό χρειάζεται να γίνεται συστηματικά και με μέθοδο. Μία
αποσπασματική προσέγγιση δεν θα μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά τους
μαθητές με δυσκολίες μάθησης.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Αγωγής Παιδιού & Εφήβου ‘’Εξέλιξη’’ μέσα
από εξειδικευμένη προσέγγιση διαμορφώνει μία σειρά από υλοποιήσιμους στόχους
για την οργάνωση και την υποστήριξη της εξ’αποστάσεως διδασκαλίας.
 Να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας.
 Να εφαρμοστούν αρχές και μεθοδολογία εξ’αποστάσεως διδασκαλίας.
 Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης.

Αυτό υλοποιείται μέσα από προγραμματισμένες ενέργειες και βήματα
 Ενημέρωση και καθοδήγηση σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας
 Οργάνωση εκπαιδευτικού Υλικού ανά περιστατικά
 Δημιουργία υλικού και προτάσεις δραστηριοτήτων
 Έλεγχος και ανατροφοδότηση υλικού

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος
MA Special Education/B.T.E.C Edexcel
Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

www.kentro-exelixi.gr

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.