Γραφεία, Αναγνωστήριο και Έκθεση αρχειακού υλικού για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Καθώς γνωρίζουμε το ενδιαφέρον όλων των Μ.Μ.Ε. της Λακωνίας όπως και όλων των Λακώνων, για την υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Τμήμα Γ.Α.Κ. Λακωνίας, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να μεταστεγάσουμε τμήμα της υπηρεσίας μας, Γραφεία, Αναγνωστήριο και Έκθεση αρχειακού υλικού, στο χώρο που μας παραχώρησε  η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η παραχώρηση του χώρου αυτού αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  Παναγιώτη Νίκα, των αντιπεριφερειαρχών Θεόδωρου Βερούτη και Νίκωνα Τζινιέρη, αλλά και την πολύ καλή διάθεση όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την υπηρεσία μας.  

Πρόκειται για ακίνητο 400 τ.μ. ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας με την επωνυμία «Σταματάκειο Πολυπολιτισμικό κέντρο» επί της οδού Γκορτσολόγου 61 στη Σπάρτη, στον τρίτο όροφο, το οποίο παραχωρείται κατά χρήση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο οποίο θα στεγαστεί επίσης και τμήμα του αρχείου του μεγάλου Σπαρτιάτη μουσουργού Μιχάλη Μαχαίρα ιδιοκτησίας Συλλόγου “Φίλοι της Μουσικής «Ταϋγέτη»”.  Η παραχώρηση του χώρου αυτού από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Τμήμα Λακωνίας θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των στεγαστικών αναγκών της υπηρεσίας μας, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη δημιουργία έκθεσης ιστορικών τεκμηρίων, όπως και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συνέπεια ο χώρος αυτός να αποτελέσει πραγματικά ένα «Πολυπολιτισμικό Κέντρο» στην καρδιά της Σπάρτης. 

Είναι γεγονός πως η περιφέρεια Πελοποννήσου μάς έχει «σταθεί» και στο παρελθόν σε πολύ δύσκολες στιγμές, όπως στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, όταν ήταν αδύνατον να παρακολουθήσουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να είμαστε συνεπείς στο έργο μας, παρά την όποια εργασιακή-εργατική, ακόμη και οικονομική βοήθεια, που εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παρείχαμε στην υπηρεσία. Η προσφορά από μέρους της Περιφέρειας σε όλα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που βρίσκονται στη γεωγραφική επικράτειά της, σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα), χαρτί και φακέλους έδωσε τη δυνατότητα σε όλους μας να επιτελέσουμε με αξιοπρέπεια το έργο μας, παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Επίσης σας ενημερώνουμε για τις πρόσφατες ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, που στην προσπάθειά του να προστατέψει το κτίριο του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης, που έχει παραχωρηθεί στα Γ.Α.Κ. Λακωνίας, για ακόμη μία φορά, φρόντισε για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου πλέγματος προστασίας του κτιρίου με ισχυρότερο πλέγμα. 

Τέλος είμαστε πολύ ευτυχείς που η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. μας ενημέρωσε ότι έχει δημοσιευθεί η Διακήρυξη και τα Τεύχη για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της «Επικαιροποίησης Μελέτης Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο “Αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρμογή του για την στέγαση των ΓΑΚ Ν. Λακωνίας”», προεκτιμώμενης αμοιβής 55.347,46 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του εν λόγω Διαγωνισμού μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξοντα αριθμό διαγωνισμού 188342. Η χρηματοδότηση της Μελέτης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΝΑ546 με κωδικό 2021ΝΑ54600038 (ΠΚ 2020ΣΜ04400002). 

 

Ελπίζουμε ακόμη μία φορά ότι η επικαιροποίηση της μελέτης θα οδηγήσει συντομότερα στην αποκατάσταση του εμβληματικού ιστορικού αυτού κτιρίου της Σπάρτης.

Με θερμές ευχαριστίες για το συνεχές ενδιαφέρον και την αμέριστη συμπαράστασή των Τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο έργο μας.

Η Προϊσταμένη

Καλλιόπη Γαβαλά

ΤΟ ΠΑΛΙΑΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΓΑΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (1)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.