Πλειώτας: "Τα λεφτά σε φώτα, λάμπες, εξέδρα και τα σκουπίδια στον ΧΑΔΑ Αφυσσού !!!!"

Απάντηση στο Δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής με θέμα: ‘’Ενημέρωση για τα δημοτικά τέλη’’. Τα λεφτά σε φώτα, λάμπες, εξέδρα και τα σκουπίδια στον ΧΑΔΑ Αφυσσού !!!!
Το θέμα είναι ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία που έδωσε η Δημοτική Αρχή τη δεδομένη χρονική στιγμή, για το θέμα: ‘’περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ηλεκτροφωτισμού / καθαριότητας οικ. έτους 2021’’, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-12-2020 που έγινε με τηλεδιάσκεψη, και όχι δια περιφοράς (όπως ήθελε η δημοτική αρχή) κατατέθηκε εκτός από την πρόταση της δημοτικής αρχής ακόμα μία σοβαρή πρόταση, μόνοαπό την παράταξη Δημοτική Ενωτική Κίνηση, όπως ορίζει ο νόμος.
Το έτος 2021 για τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας υπάρχει εισροή περισσοτέρων χρημάτων λόγω της διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των οικιών.
 
Τη δεδομένη χρονική στιγμή συζήτησης του θέματος ‘’της αναπροσαρμογής ή μη των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας’’ υπήρχαν σε σχέση με το 2020, 551.380,30€ περισσότερα χρήματα. Αυτό το ποσό αντιστοιχούσε στο 50% της διόρθωσης των τμ. Δηλαδή θα υπάρξει ακόμα ένα αντίστοιχο ποσό για το υπόλοιπο 50% των τμ. Δηλαδή ακόμα 550.000€ περίπου.
 
Η πρόταση λοιπόν της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης δεν ήταν ούτε παρορμητική ούτε λαϊκίστικη. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα και όλες τις τραγικές συνέπειες που όλοι βιώνουμε λόγω covid, πρότεινε:
· Μείωση τελών καθαριότητας 10% σε όλους. Μείωση 15% τελών σε όσους κάνουν ανακύκλωση – Διαλογή στη Πηγή ή για όσους ενταχθούν μελλοντικά στη Διαλογή στη Πηγή, ακολουθώντας δηλαδή το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου Σπάρτης.
· Μείωση τελών καθαριότητας από 0,90€/τμ σε 0,50€/τμ για την κοινότητα Αφυσσού λόγω της ύπαρξης του ΧΑΔΑ.
 132305164 10216737221015156 8101101486493711259 o
Εγγραφή – δημιουργία κωδικού - στον προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων του υπολοίπου ποσού που προκύπτει από την αύξηση των τετραγωνικών για την ‘’μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης σε νόμιμα λειτουργούντα αδειοδοτημένο χώρο’’ προκειμένου να παύσει η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων παραπλεύρως του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Αφυσσού διότι αφενός αυτό είναι νομικά παράνομο περιβαλλοντικά απαράδεκτο κλπ, και αφετέρου από 1η /1ου/2021 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Δήμος μας θα επιβαρύνεται με 15€ για κάθε τόνο ανεξέλεγκτης διάθεσης, ήτοι αν έχουμε 10.000 τόνους Χ 15€ = 150.000€.
 
· Να δοθούν κίνητρα π.χ. για την οικιακή κομποστοποίηση βάσει του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης του Δήμου Σπάρτης με την προμήθεια κομποστοποιητών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 7% της οικιακής κομποστοποίησης.
· Να εφαρμοστούν πολιτικές καθορισμού τελών με βάση ένα σύστημα ΠΟΠ (Πληρώνω Όσο Πετάω).
Το να κάνει η δημοτική αρχή γενικόλογες αναφορές σ’ ένα δελτίο τύπου με θέμα: «Ενημέρωση για τα δημοτικά τέλη» δηλαδή ‘’γενικά για τα τέλη’’ και όχι ειδικά για τα τέλη ‘’ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας’’ προφανώς κάτι θέλει να αποκρύψει ή να μην πει.
 
Η δημοτική αρχή όντως έχει μειώσει τα τέλη κοινοχρήστων χώρων καθώς και των ενοικιαζόμενων ακινήτων λόγω covid19 κατά 40% όχι γιατί το αποφάσισε η ίδια, αλλά γιατί εκδόθηκαν αντίστοιχοι νόμοι από το κράτος, τους οποίους όφειλε να εφαρμόσει.
Στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας η Δημοτική αρχή πρότεινε αύξηση; ή μείωση; ή να μείνουν ως έχουν τα τέλη λόγω covid ;
Η δημοτική αρχή πρωτοτύπησε: λόγω covid δεν θα κάνει αυξήσεις !!!! Πρότεινε να παραμείνουν ως έχουν τα τέλη, λόγω covid!!!
 
Ψήφισε να μην υπάρξει καμία αύξηση στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, και να παραμείνουν αυτά, στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, αν και θα εισπράξει περίπου 1.100.000€ παραπάνω από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας λόγω της διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων.
Πρότεινε αυτά που πρότεινε η Δημοτική Αρχή χωρίς να λάβει υπόψη της το αρ. πρωτ.: 594/17-11-2020 έγγραφο του Φοδσα για το εν λόγω θέμα δηλ των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
Αφού η Δημοτική Αρχή διάβασε ‘’ετεροχρονισμένα αλλά πολύ προσεκτικά’’ το έγγραφο του Φοδσα ‘’πιστεύει ή κατάλαβε’’ ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει τον ΦΟΔΣΑ με 150.000€, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το σοβαρό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων; Αυτό κατάλαβε από το έγγραφο η δημοτική αρχή ;
 
Ή ότι θα έπρεπε να είχε εγγράψει ποσό στον προϋπολογισμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Φοδσα για τον καθορισμό των τελών, που αναφέρει: «…Στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την πρόβλεψη σχετικών κωδικών και των ανάλογων απαιτούμενων ποσών στον Π.Υ. των υπηρεσιών καθαριότητας σας, ώστε η χρηματοδότηση των εργασιών μεταφόρτωσης και διαχείρισης να εκτελείται ομαλά.... Ως μια βάση πρόβλεψης μπορείτε να λάβετε την μεσοσταθμική τιμή των 69,1 €/ton + ΦΠΑ 24 % για την διαχείριση (των απορριμμάτων) και περίπου 10 €/ton για την μεταφόρτωση».
Δηλ. κάνοντας πρόχειρα τους υπολογισμούς, ο Δήμος μας πρέπει να εγγράψει στον Προϋπολογισμό του - και όχι να χρηματοδοτήσει με 150.000€ τον ΦΟΔΣΑ για το έτος 2021-, ποσό 1.200.000€ (12.000τόνουςΧ100€/τόνο) έως 1.600.000€ (16.000τόνουςΧ100€=1.600.00) περίπου για την ‘’Διαχείριση ή Μεταφορά Απορριμμάτων’’ σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο ή στην ΤΕΡΝΑ (αν ο Δήμος Σπάρτης έχει 12.000 τόνους απορρίμματα (ζυγισμένα) ή αν έχει βάσει τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ 16.000 τόνους σκουπίδια).
 
Απ’ αυτό που αναφέρει το Δελτίο Τύπου του Δήμου Σπάρτης, σας το παραθέτω: (Ο Δήμος Σπάρτης ‘’καλείται για πρώτη φορά να χρηματοδοτήσει τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με το ποσό των 150.000€ περίπου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πολύ σοβαρό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων’’… Τελικά η δημοτική αρχή ή είναι μακριά νυχτωμένη με την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το εν λόγω ‘’καυτό θέμα’’ ή είναι στον ‘’αυτόματο’’ ή βρίσκεται ‘’εκτός τόπου και χρόνου’’!!!!
Δηλαδή θα ανταποκριθεί στο πρόβλημα της ‘’Διαχείρισης – Μεταφοράς των Απορριμμάτων’’ σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο, όταν αυτό το ποσό (150.000€) αντιστοιχεί για διαχείριση ή μεταφορά περίπου 1.500 τόνων απορριμμάτων; Οι υπόλοιποι 10.500 τόνοι ή 14.500 τόνοι απορριμμάτων τι θα γίνουν; Αν προϋπολογιστούν πόσο κοστίζουν; Άλλωστε το έγγραφο δεν αναφέρει κανένα ποσό, επομένως τι σημαίνει ελήφθη υπόψη το έγγραφο του ΦΟΔΣΑ; Καμία σοβαρότητα…
 
Από την άλλη είναι δυνατόν να μην γνωρίζει κανένας αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο του ΦΟΔΣΑ στο Δήμο Σπάρτης?
Λίγη λοιπόν σοβαρότητα, όταν ένα τόσο σημαντικό έγγραφο που έχει έλθει στο email του Δήμου από 18-11-2020, δεν ελήφθη υπόψη ούτε στην Οικονομική Επιτροπή στις 30-11-2020 ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 9-12-2020. Ούτε κανένας ενημέρωσε την Δημοτική Ενωτική Κίνηση.
Επίσης ελέχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 9-12-2020 ότι ‘’υπήρξε και επικοινωνία Προέδρου Φόδσα με Δημάρχους’’. Ο Δικός μας Δήμαρχος ήταν ή δεν ήταν ενήμερος από τον πρόεδρο του Φοδσα;
 
Επίσης ένα τόσο σοβαρό θέμα - ‘’εκατομμυρίων ευρώ’’- ήθελε η Δημοτική Αρχή να το περάσει δια περιφοράς ; χωρίς καμία συζήτηση;
Πολλά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κάποιος για τη σοβαρότητα της πρότασης της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης όταν παρακολουθήσει την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα κι ας μην εγνώριζε η παράταξη την ύπαρξη του εγγράφου !!!!
Όσο και να προσπαθεί η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Όταν η Δημοτική Αρχή όφειλε να είναι έτοιμη να πάρει τις σωστές αποφάσεις δεν ήταν, ‘’ήταν στον αυτόματο’’.
 
Και βγάζει ένα δελτίο τύπου για να ‘’εξιλεωθεί’’ με γενικό θέμα: «Ενημέρωση για δημοτικά τέλη» θεωρώντας ότι έκανε το χρέος της, αλλά τελικά, με τη μια έστειλε την ‘’μπάλα στην εξέδρα’’ και τα ‘’σκουπίδια στον ΧΑΔΑ’’ !!!!
 
Χρήστος Π. Πλειώτας
Δημοτικός Σύμβουλος
(με την παράταξη Δημοτική Ενωτική Κίνηση)
132573359 10216737216135034 4602794242445914103 o
 
Last modified on Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 18:59

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.